Spillets regler

Introduktion

Velkommen til EM Håndbold Manager 2020, som er baseret på kvindernes EM slutrunde i Danmark.

Det er nemt at spille med:

EM Håndbold Manager 2020 er et online managerspil, hvor virkelige sportspræstationer ved EM slutrunden afspejles på deltagernes virtuelle hold. Med et imaginært budget på kr. 50.000.000 skal du købe et EM håndboldhold. Spillerne du kan købe er navngivet efter de spillere som du kender fra virkelighedens landshold, og præstationerne fra virkelighedens kampe veksles således til spillervækst på dit hold. Du kan se hvad der gives vækst for i pointsystemet.

Se pointsystem

I løbet af spillet kan du foretage udskiftninger på dit hold, og dermed justere din holdopstilling i forhold til dit budget, kampprogrammet, formkurver, skader og karantæner.

Generelt er det en god idé at navigere lidt rundt i spillet for at lære regler, pointsystem og funktioner at kende. Hvis du opnår et godt kendskab til spillet, har du større chance for at havne i den sjove ende af highscoren. Du vil desuden opdage at man flere steder kan 'dykke ned' i spillet, og f.eks. se udspecificerede oversigter for både egne og andre deltageres hold, samt for virkelighedens hold og spillere.


Hvad er ellers vigtigt at vide?

Det overordnede mål i spillet er at øge sit holds værdi mest muligt

Dette gøres primært ved at købe spillere, som formår at indtjene stor spillervækst. Det gælder derfor om at købe og sælge de rigtige spillere på de rigtige tidspunkter.

Spillet er inddelt i runder

Væksten som gives til dit hold i hver runde, afhænger af hvilke spillere du har på holdet i netop den runde og naturligvis af hvilke kampe der spilles i runden. Se rundeindelingen >>

Simpel prissætning

Fra starten af spillet er spillerne inddelt i to priskategorier. De fleste spillere koster 6.5 mio. mens de største stjerner koster 9.0 mio. Det betyder at man har råd til én superstjerne i første runde! Mange hold vil dog allerede fra runde 2 have råd til to superstjerner, og man kan således i løbet af turneringen få råd til flere spillere fra den dyre kategori.

Spillere

Alle spillere fra holdenes bruttotrupper er tilgængelige. Der tilføjes altså ikke spillere i løbet af turneringen.

Corona

Eventuelle påvirkninger af coronavirus/COVID-19 - såsom udgåede spillere, hold, kampe osv. - håndteres ikke anderledes end hvis forholdet havde haft en anden årsag. Vi henviser i øvrigt til vores generelle regler og forbehold ang. 'Aflysning af managerspil' samt 'Tvivl og uenighed' (punkt 9 og 10).

Vi tager forbehold for flyttede kampe. Hvis kampe bliver flyttet eller aflyst, så bliver runderne i spillet ændret tilsvarende. Kampe der flyttes til en anden runde hører til den nye runde, og spillerne fra de involverede hold vil modtage vækst for kampen i den 'nye' runde.

Runder

Hver spilledag udgør en runde i EM Håndbold Manager 2020. Dvs. til hver runde skal man sørge for at have spillere på sit hold, som skal spille kamp, og som dermed har mulighed for at opnå vækst i runden. Af rundeindelingen fremgår det, hvilke kampe der spilles i hver runde.

En runde starter i det øjeblik der åbnes for spillerhandel (typisk kl. 23.30), og forløber indtil alle rundens kampe er blevet afviklet og opdateret, og der igen åbnes for spillerhandel til den efterfølgende runde.

På det annoncerede tidspunkt for den første kamp i runden, låses der for al handel af spillere (inkl. kaptajnskifte). Der lukkes også for oprettelse af nye hold til den igangværende runde.

Vær opmærksom på:

  • Tidspunkt for rundestart: Sørg for at afslutte eventuelle spillerhandler og kaptajnskifte inden dette tidspunkt.
  • Hvilke kampe spilles i den aktuelle runde? Der gives kun vækst til spillere fra de hold som kommer i kamp i runden. Sørg derfor for at skifte ud, så dit hold består af spillere, der har mulighed for at opnå vækst i runden
  • Matchups: Spilles der kampe hvor det ene hold er storfavorit til at vinde, og giver det anledning til kaptajnskifte eller evt. udskiftning af spillere? Tjek altid rundeindelingen og tag dine forholdsregler.

Spillere og formationer

Alle spillere fra de 16 deltagende nationers bruttotrupper er tilgængelige i spillet. Ved ændringer i virkelighedens trupper i løbet af turneringen skal man altså ikke vente på at de nye spillere tilføjes i EM Håndbold Manager 2020. Til gengæld skal man være ekstra opmærksom på, om de spillere man køber til sit hold er blandt de aktivt deltagende i turneringen.

Bemærk at du selv har ansvar for, om de spillere der er på dit hold også er blandt de spillere fra bruttotruppen, som er udtaget til at deltage i turneringen. Følg derfor med i almene håndboldnyheder samt nyheder fra internationale og nationale forbund. Der kompenseres i øvrigt på ingen måde for eventuelle fejl/mangler i trupperne.

Maks. 4 spillere fra samme nation

Der kan maksimalt vælges fire spillere fra samme nation. Der er frit valg ift. hvilke positioner der vælges spillere til, så man kan f.eks. selv vælge om alle tre bagspillere skal komme fra den samme nation. Begrænsningen med maks. 4 spillere gælder gennem hele spillet.

Budget

I runde 1 er det ikke muligt at bruge hele budgettet på 50.000.000, da spillernes prisinddeling medfører, at man minimum har 2 mio. i reserve banken! De penge der ikke bruges på at købe spillere, bliver stående i banken, og kan bruges ved fremtidige spillerhandler i de efterfølgende runder. Den samlede startværdi for alle hold (inkl. indestående i banken) er således 50.000.000.

Deaktiverede spillere

Spillerne fra de nationer som bliver slået ud af turneringen, deaktiveres inden spillerhandlen åbner. Dette markeres ved, at spillerne er 'krydset over'. Deaktiverede spillere kan altid sælges i forbindelse med spillerhandel (men kan ikke købes), og de ændrer ikke værdi - hverken plus eller minus.

Formationer

Du kan vælge mellem følgende formationer:

3-1-2 eller 2-2-2

Hvis du f.eks. vælger en 3-1-2 opstilling, skal du købe 3 bagspillere, 1 stregspiller og 2 fløjspillere til dit hold. Uanset hvilken formation du vælger, skal du købe en målvogter. Formationen kan ændres i forbindelse med spillerhandel.

Spillerhandel

Du har mulighed for at udskifte spillere til hver runde. Når du foretager en spillerhandel koster det 0,5 % af de købte spilleres aktuelle værdi. Spillerne er derfor reelt lidt dyrere end deres pris antyder. Dette gælder dog ikke inden kampene i runde 1, hvor alle handler er fritaget for transfergebyr. Du kan altid følge med i transfergebyrets størrelse på siden hvor du handler spillere.

Handel lukker på det annoncerede tidspunkt for første kamp i runden. Vi anbefaler dog at holdoprettelser, spillerhandel og kaptajnskifte er afsluttet i ordentlig tid. Dvs. min. 5 minutter inden rundens deadline!

Kaptajn

Du skal vælge en kaptajn blandt dine 7 spillere. Din kaptajn stiger og falder i værdi på almindelig vis, men derudover får du et tilsvarende beløb tilført som en 'kaptajnbonus' (gives kun hvis din kaptajn er steget i værdi i runden).

Selve kaptajnskiftet koster ikke gebyr, så vælg altid den af dine spillere som du forventer vil gøre det bedst i den igangværende runde.

Antal hold

Det er tilladt at oprette ét hold pr. deltager/person. Der må derfor heller ikke benyttes flere profiler med henblik på at oprette mere end ét hold pr. deltager. Vindere vil blive kontrolleret og vil ved forsøg på omgåelse af reglen om maks. ét hold blive diskvalificeret fra at vinde præmier!

Systemopdatering

Kampene bliver opdateret inden for et par timer efter de er blevet spillet.

Der åbnes for spillerhandel ca. kl. 23.30 efter hver spilledag.

Spillet opdateres som udgangspunkt på baggrund af officielle kampreferater fra det europæiske håndboldforbund EHF.

  • I tilfælde af gentagne konstaterbare fejl i de officielle kampreferater, kan det blive nødvendigt delvist at opdatere på baggrund af andre kilder end de officielle kampreferater.
  • I værste fald kan nogle vækst-kategorier udgå (f.eks. 'assists' eller 'målmandsredninger'). Dette vil ske hvis sådanne data mangler i de officielle kampreferater, og vi vurderer at eventuelle alternative kilder ikke er tilstrækkeligt pålidelige.
  • I tilfælde af forsinkede kampreferater, kan vi ikke afvise muligheden for at spillerhandel til den efterfølgende runde åbner inden samtlige kampe i runden er opdateret. Dette vil typisk medføre, at man ikke har samme beløb til rådighed som hvis/når alle kampe var/er opdateret. Af hensyn til den begrænsede tid der er åbent for spillerhandel, kan det dog blive nødvendigt at åbne for handel inden den foregående runde er færdigopdateret.

Spilslut

EM Håndbold Manager 2020 slutter når spillets sidste runde - finalen og bronzekampen - er opdateret og verificeret ca. d. 21. december.


Pointsystem

Spillere
Vækst

Scoringer

 
Mål 30.000
Assist 10.000

Bonus 1

 
5 mål eller flere 30.000
10 mål eller flere 100.000
5 assists eller flere 20.000

Straf

 
Pr. 2 min. udvisning -40.000
Direkte rødt/blåt kort 2 -150.000

Resultat 3

 
Vundet 25.000
Uafgjort 10.000
Tabt -5.000
Målvogtere desuden
Vækst

Mål imod 4

 
0-15 150.000
16-17 120.000
18-20 90.000
21-29 30.000
30-34 -30.000
35 eller flere -60.000

Redninger 5

 
Pr. redning 10.000

1. Bonus

En spiller kan opnå bonus ved at score 5+ eller 10+ mål eller ved at lave 5+ assists i samme kamp. En spiller som scorer 10 mål eller flere mister ikke sin opnåede 5+ bonus, men modtager begge bonuser.

2. Direkte rødt (samt blåt) kort

En spiller kan diskvalificeres ved enten direkte rødt kort eller 3 x 2 min. udvisning. Ved rødt kort som konsekvens af 3 x 2 min. udvisning gives der ikke minus for 'direkte rødt kort'.

Ang. blåt kort: Der gives ikke ekstra minus for blåt kort. Dvs. direkte rødt + blåt giver -150.000 pga. det røde kort.

3. Resultat

Gives til samtlige af holdets spillere som fremgår af kamprapporten (Match Team Statistics). Øvrige spillere fra holdets bruttotrup modtager ikke vækst for kampens resultat.

4. Mål imod

Mål imod gives på baggrund af det samlede antal mål scoret mod holdet - også eventuelle scoringer i 'tomt mål'.

5. Redninger

Holdets 'keeper' modtager vækst baseret på holdets samlede målvogter-
præstationer i kampen.


Bankrente: 1 %

Når der lukkes for spillerhandel i runden tilskrives hvert hold 1% i rente af indestående i banken.

Transfergebyr: -0,5 %

Når en spiller sælges og en ny købes, opkræves 0,5 % af den købte spillers værdi i transferomkostninger.

Fri transfer frem til kampstart i runde 1

Udskiftninger som foretages inden det annoncerede tidspunkt for første kamp i runde 1, koster ikke transfergebyr.


Vækst gives på baggrund af de officielle kampreferater.

Bemærk at der kun gives vækst for regulær spilletid og eventuel forlænget spilletid. Der gives altså ikke vækst for mål scoret/scoret imod, redninger osv. i en straffekastkonkurrence. I tilfælde af straffekastkonkurrence er det således også resultatet efter den forlængede spilletid, der er gældende i EM Håndbold Manager.